468x60 Ads

31 May 2013

abc abaabc abaabc abaabc aba

Dạo này nhiều bài đăng trong group không dùng tiếng Việt có dấu. Mình xin nhắc lại là các bạn muốn mọi người giúp đỡ bạn, cùng chia sẽ với bạn thì trước tiên các bạn phải đăng bài dùng tiếng Việt có dấu, những bài đăng nào không làm theo như vậy ( vi phạm luật của group ) nếu là lần đầu thì sẽ bị xóa bài đăng, tái phạm nhiều lần sẽ bị mời ra khỏi group vĩnh viễn. Mong các bạn hiểu và hành động theo quy định của group.

30 May 2013

bo ogocs

Nhiều bạn cứ thích vào dạy đời người khác thế nhỉ? Ở đời, muốn được tôn trọng thỳ hãy soi xét lại bản thân đi đã, đừng mở mồm ra tỏ vẻ anh hùng, bàn tay gõ phím chửi bới người khác 1 cách chợ búa :))) Xin lỗi nhé, các bạn có biết Châm biếm cũng là 1 nghệ thuật k? =))) không phải ai cũg đả kích người khác khéo léo được đâu nhé, cũng chẳng fải ai cũng có khả năng đả kích đâu :)))

Tôn trọng, yêu, ghét, coi thường...là thái độ và sự nhìn nhận của mỗi con người. Bạn là cái gì mà đòi ng khác phải tôn trọng 1 ai đó chứ? :)) Tại sao cứ phải bla bla rằng "TUy không thích anh này, chị kia, nhưng mà ad vẫn nên tôn trọng nọ kia..." Giả tạo thế nào ý :))
...

ffffffffffffffffffffffff

Nhiều bạn cứ thích vào dạy đời người khác thế nhỉ? Ở đời, muốn được tôn trọng thỳ hãy soi xét lại bản thân đi đã, đừng mở mồm ra tỏ vẻ anh hùng, bàn tay gõ phím chửi bới người khác 1 cách chợ búa :))) Xin lỗi nhé, các bạn có biết Châm biếm cũng là 1 nghệ thuật k? =))) không phải ai cũg đả kích người khác khéo léo được đâu nhé, cũng chẳng fải ai cũng có khả năng đả kích đâu :)))

Tôn trọng, yêu, ghét, coi thường...là thái độ và sự nhìn nhận của mỗi con người. Bạn là cái gì mà đòi ng khác phải tôn trọng 1 ai đó chứ? :)) Tại sao cứ phải bla bla rằng "TUy không thích anh này, chị kia, nhưng mà ad vẫn nên tôn trọng nọ kia..." Giả tạo thế nào ý :))
...

vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to

vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to vú to

Vú to hihi
Nhiều bạn cứ thích vào dạy đời người khác thế nhỉ? Ở đời, muốn được tôn trọng thỳ hãy soi xét lại bản thân đi đã, đừng mở mồm ra tỏ vẻ anh hùng, bàn tay gõ phím chửi bới người khác 1 cách chợ búa :))) Xin lỗi nhé, các bạn có biết Châm biếm cũng là 1 nghệ thuật k? =))) không phải ai cũg đả kích người khác khéo léo được đâu nhé, cũng chẳng fải ai cũng có khả năng đả kích đâu :)))

Tôn trọng, yêu, ghét, coi thường...là thái độ và sự nhìn nhận của mỗi con người. Bạn là cái gì mà đòi ng khác phải tôn trọng 1 ai đó chứ? :)) Tại sao cứ phải bla bla rằng "TUy không thích anh này, chị kia, nhưng mà ad vẫn nên tôn trọng nọ kia..." Giả tạo thế nào ý :))
...
 
 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi Tú Vi
Nhiều bạn cứ thích vào dạy đời người khác thế nhỉ? Ở đời, muốn được tôn trọng thỳ hãy soi xét lại bản thân đi đã, đừng mở mồm ra tỏ vẻ anh hùng, bàn tay gõ phím chửi bới người khác 1 cách chợ búa :))) Xin lỗi nhé, các bạn có biết Châm biếm cũng là 1 nghệ thuật k? =))) không phải ai cũg đả kích người khác khéo léo được đâu nhé, cũng chẳng fải ai cũng có khả năng đả kích đâu :)))

Tôn trọng, yêu, ghét, coi thường...là thái độ và sự nhìn nhận của mỗi con người. Bạn là cái gì mà đòi ng khác phải tôn trọng 1 ai đó chứ? :)) Tại sao cứ phải bla bla rằng "TUy không thích anh này, chị kia, nhưng mà ad vẫn nên tôn trọng nọ kia..." Giả tạo thế nào ý :))
...