468x60 Ads

11 June 2013

Làm gì giờ này chưa ngủ

HỌC hành vất vả, kết quả cao
GÌ đâu có kiểu ăn may sao?
GIỜ này chăm chỉ, cố cày cuốc
NÀY học bổng kia, hãy đợi tao 😠 🔥

ĐI cố mấy bước "Kìa đỉnh cao"
NGỦ cũng nằm mơ, mộng ngọt ngào
CHO chí kia thỏa, lòng sung sướng
KHỎE dáng hiên ngang tuyệt làm sao 👏 👌

0 comments:

Post a Comment