468x60 Ads

11 June 2013

ngủ làm đéo gì, quay tay đê =p~

HỌC hành vất vả, kết quả cao
GÌ đâu có kiểu ăn may sao?
GIỜ này chăm chỉ, cố cày cuốc
NÀY học bổng kia, hãy đợi tao 😠 🔥

ĐI cố mấy bước "Kìa đỉnh cao"
NGỦ cũng nằm mơ, mộng ngọt ngào
CHO chí kia thỏa, lòng sung sướng
KHỎE dáng hiên ngang tuyệt làm sao 👏 👌


0 comments:

Post a Comment