468x60 Ads

09 June 2013

time line facebook

Cool Popular Posts style đẹp cho bài đăng phổ biến. Bài viết hướng dẫn bạn tạo Popular Posts với CSS3 bo tròn Thumbnail. Tiện ích Popular Posts với CSS3.

Đầu tiên bạn chèn đoạn CSS sau phía trên ]]></b:skin> trong template:

3 comments:

Post a Comment